eVisitNepal

सैनिक परेडको बेलामा |nepali joke

सैनिक परेडको बेलामा अफिसरले सिपाहीसंग सोधेछ,

अफिसर, ‘राम बहादुर, यो तिमीले हातमा लिएको के हो?’

राम बहादुर, ‘बन्दुक हो सर ‘

अफिसर, ‘ यो बन्दुक होइन, यो तिम्रो इज्जत, तिम्रो शान, तिम्रो आमा हो |’

अफिसरले अर्को सिपाहीसंग सोध्छ, ‘ यो तिमीले हातमा लिएको के हो?’

दोस्रो सिपाही, ‘राम बहादुरको आमा सर |’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *