eVisitNepal

मुटुमा चप्पल

केटाः (नयाँ केटीलाई) डार्लिङ्, मेरो मुटुमा आएर बस न ।

केटीः (रिसले मुर्मुरिँदै) चप्पल फुकालौँ !

केटाः मेरो हृदय मन्दिर हैन, नफुकाली आए हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *